Gospodarka

Przemysł

Podstawą gospodarki Ostatniej Faktorii jest przemysł wydobywczy oraz znajdujące się na ternie kraju kopalnie rudy uranu (U), węgla brunatnego (W) oraz srebra (S). Zasoby naturalne oraz środki służące do ich eksploatacji są wspólną własnością Załogi. Wydobycie jest planowane w perspektywie kolejnego miesiąca.

Miesięczne plany wydobycia zbliżone są regularnie do następujących wartości:

Ruda Uranu – 450 kg

Węgiel Brunatny – 29 t

Srebro – wydobycie wstrzymane

Ekonomia

Walutą Ostatniej Faktorii jest Egalon, waluta przyjęta od Eksterytorialnej Platformy Omni-Handlu czyli pośrednika w wymianie handlowej naszego kraju.