Kategoria: Centrum Szyfrów

Centrum Szyfrów

Strategiczną bronią we współczesnym świecie jest informacja a zwłaszcza zdolność jej bezpiecznego przechowywania i przekazywania. W Ostatniej Faktorii instytucją odpowiedzialną za dostarczenie niezbędnych narzędzi jest Centrum Szyfrów. W CSz pracują wybrani ochotnicy charakteryzujący się zdolnościami matematycznymi oraz niezłomnością charakteru. Lokalizacja siedziby CSz jest ściśle tajna a być może w ogóle nie istnieje. Celem CSz na […]