Kategoria: Bez kategorii

Historia

Ostatnia Faktoria jako niepodległe państwo powstała w wyniku buntu załogi kopalń i zakładów przemysłowych przeciwko nieludzkiemu i pogarszającemu się traktowaniu przez korporacyjną administracją faktorii. Subpolarna kolonia działała na terenach niczyich bez legalnego umocowania. Bunt rozpoczął się ma terenie Zagłębia i w ciągu jednego dnia opanował cały zamieszkiwany przez człowieka obszar kraju. Przedstawiciele dawnej administracji zginęli […]