Karta Praw Podstawowych

1

Ostatnia Faktoria jest państwem niepodległym, gotowym strzec swej niezależności za każdą cenę.

2

Stanowimy bezpieczeństwo najwyższym prawem jak i obowiązkiem nas wszystkich.

3

Ten kto nowe życie pragnie rozpocząć pełne ma prawo do wymazania i zapomnienia przeszłości.

4

Aby każdy głos mógł zostać wysłuchanym, za wolnością słowa opowiadamy się i na niej debatę powszechną budować chcemy.

5

Także dostęp do informacji wspólnym jest prawem Załogi. Wszyscy o łatwą ich dostępność dbać będziemy a tajemnicą w ostateczności się zasłaniać.

6

Najstarszy członek Załogi opiekę nad Faktorią roztacza i dążeniom naszym przewodzi. Nie władzy a przywództwa od niego oczekujemy.

7

Inaczej niż przez otwartą debatę, nacechowaną wzajemnym szacunkiem, decyzji nie podejmujemy.

8

Arbitraż oparty o mediację i wnikliwe wysłuchanie stron to fundament sprawiedliwości.

9

Faktyczna własność ziemi i dóbr naturalnych do całej Załogi należy.

10

Anonimowym ma prawo być ten kto odejść się zdecyduje. Wszelkie dane wrażliwe wymazane będą a Załoga, w skierowaniu życia na nowe tory, wsparcia udzieli.

11

Kiedy obcy w naszym domu zawita żadna krzywda spotkać go nie może a pomoc Załogi pewna jest jak zima.

12

Ten który na Pustkowie ucieknie, azyl tam otrzymuje nawet gdy na szkodę Załogi działał. Jednak spotkany w pobliżu dróg lub osiedli na litość liczyć nie może.

13

Odpowiednie wykonanej pracy posiadane bogactwo być powinno.

14

Rozwój Kraju naszego harmonią powinien się cechować i w wielu dyscyplinach objawiać.

15

Inna jest waga przeszłości a inna przyszłości. Z nadzieją i dumą w przyszłość patrzymy a przeszłość tragiczną, jej sprawców oraz ich mocodawców, ścisłą tajemnicą obejmujemy.

16

Autorzy, artyści i twórcy dziedzin licznych wolnością i wsparciem hojnym winni się cieszyć.

Updated: 4 marca 2019 — 22:13

Dodaj komentarz