Centrum Szyfrów

Strategiczną bronią we współczesnym świecie jest informacja a zwłaszcza zdolność jej bezpiecznego przechowywania i przekazywania. W Ostatniej Faktorii instytucją odpowiedzialną za dostarczenie niezbędnych narzędzi jest Centrum Szyfrów.

W CSz pracują wybrani ochotnicy charakteryzujący się zdolnościami matematycznymi oraz niezłomnością charakteru. Lokalizacja siedziby CSz jest ściśle tajna a być może w ogóle nie istnieje.

Celem CSz na najbliższe miesiące jest opracowanie narzędzi pomocnych w szyfrowaniu i odszyfrowywaniu korespondencji dyplomatycznej, wsparcie dla uruchomienia sieci telegraficznej, opracowanie systemu znakowania produktów oraz analiza zaszyfrowanych informacji pozostawionych przez AKK.

Updated: 1 marca 2019 — 19:30

Dodaj komentarz