Historia

Ostatnia Faktoria jako niepodległe państwo powstała w wyniku buntu załogi kopalń i zakładów przemysłowych przeciwko nieludzkiemu i pogarszającemu się traktowaniu przez korporacyjną administracją faktorii. Subpolarna kolonia działała na terenach niczyich bez legalnego umocowania.

Bunt rozpoczął się ma terenie Zagłębia i w ciągu jednego dnia opanował cały zamieszkiwany przez człowieka obszar kraju. Przedstawiciele dawnej administracji zginęli w trakcie walk lub zostali straceni a wszelkie informacje mogące wskazywać ich pochodzenie zostały utajnione. Ktokolwiek stał za powstaniem kolonii nie podjął jak do tej pory otwartych działań celem odzyskania kontroli nad Faktorią.

W wyniku zebrania Załogi, która stanowi u nas synonim zbioru obywateli, najstarszy stażem pracownik Faktorii został wybrany naszym opiekunem, mediatorem i przywódcą. Otrzymał imię Trzynasty na cześć dwunastu członków załogi którzy zginęli w trakcie powstania.

Updated: 20 lutego 2019 — 20:56

Dodaj komentarz