Zagłębie

Zagłębie jak sama nazwa wskazuje stanowi rozległy kompleks przemysłu wydobywczego, ciągnący się wzdłuż południowych rubieży naszego kraju. Faktorię dzieli od Zagłębia w linii prostej jedynie 70 kilometrów ale standardowo podróż zakładowym autobusem, przy korzystnych warunkach atmosferycznych trwa ponad dwie godziny.

Poza infrastrukturą stricte przemysłową w Zagłębiu znajduje się hotel pełniący również funkcję centrum administracyjnego kopalń. Podstawowym jego zadaniem jest jednak zapewnienie schronienia członkom Załogi którzy z różnych powodów, jak na przykład nagłe pogorszenie warunków pogodowych, nie mogą wrócić do Faktorii według ustalonego harmonogramu.

Obecnie na dużą skalę prowadzone jest wydobycie dwóch surowców. W zachodniej części Zagłębia rudy uranu zaś we wschodniej węgla brunatnego. Wszystkie czynne kopalnie mają charakter odkrywkowy.

Na wschodnich krańcach Ostatniej Faktorii tereny Zagłębia opierają się o masyw górski, stanowiący naturalną granicę naszego państwa, i obejmują jego część w kierunku północnym. Znajduje się tutaj zamknięta kopalnia srebra oraz aktywny szyb przeznaczony do badania i eksperymentalnego pozyskiwania tzw. virtuanium, unikalnego pierwiastka występującego prawdopodobnie jedynie w tym rejonie świata. Dokładna lokalizacja szybu jest jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic Pollinu.

Updated: 19 lutego 2019 — 22:08

Dodaj komentarz